Lịch 2018  

Tháng Sáu 2023
1
Thứ Năm
23:57
BuaXua Calendar
   

Bài Đọc Nhiều  

   
   

Thư Mời

Tác Bạch Lễ Cầu Siêu Thân Phụ năm 2011

Chi tiết

Tác Bạch Lễ Cầu Siêu Thân Phụ năm 2011
Thứ tư, 30 Tháng 1 2013 18:26 | Cập nhật ngày Thứ tư, 19 Tháng 6 2013 11:29 | Viết bởi Thích Nhuận Quang | PDF | In | Email
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.

Hôm nay tại Đạo Tràng Nguyên Ngộ Tự trong bầu không khí trang nghiêm hiền hòa, với màu sắc vàng y rực rỡ của chư tôn Thiền Đức thanh tịnh từ thân khẩu ý trong mùa an cư kiết hạ. Giới đức, giới tướng của quý Ngài hài hòa hiện hữu trong ánh từ quang của đức Phật, trong niềm an lạc vô biên, tòan thể gia quyến chúng con xin được đê đầu thành kính đảnh lễ cúng dường và dâng lên lời tác bạch (lạy 1 lạy)

 

Kính bạch chư Tôn Đức,

 

Là người con Phật chúng con vẫn hiểu được lẻ vô thường trong cuộc sống, có hợp thì phải có tan, có sinh thì ắt có diệt. Nhưng mỗi năm cũng vào ngày mùng 10 tháng 5 là cả gia đình chúng con đều mang một tâm trạng đau buồn giống như nhau khi nhớ lại lúc chúng con bên cạnh giường bệnh của thân phụ là cụ ông, ngọai tổ, nội tổ, cố tổ Nguyễn Đẩu pháp danh Quảng Giác trong giờ phút tử biệt. Và từ đó hai đường âm dương cách trở xa vời, người cha thân yêu đã vĩnh viễn ra đi, để lại cho người mẹ hiền thân yêu và đàn con ngoan, đàn cháu thơ dại lại nơi cõi trần gian tạm bợ nầy. Vâng lời dạy của đức Phật và của chư Tôn Đức trong niềm ngậm ngùi đau xót đó, chúng con phát tâm cúng dường ngôi Tam Bảo và cùng từ mẫu chúng con là cụ bà Trương Thị Kim Liễu pháp danh Nguyên Ngộ tinh tấn tu tập hằng tuần ở dưới mái chùa ấm cúng thân thương Đạo Tràng Nguyên Ngộ nầy, nơi đây đã ghi đậm những hình ảnh sinh họat hộ trì Tam Bảo của người thân phụ lúc còn sinh tiền.

 

Chúng con thường nghe chư Tôn Đức dạy rằng:“Mộc tùng căn trưởng, thủy tự nguyên lưu“ nghĩa là:

 

Cây sanh trưởng nhờ gốc rễ

Nước có nguồn nước mới chảy ra

Hay là:

Cây có cội mới đơm bông kết quả

Nước có nguồn mới chảy khắp rạch sông!

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng kính mẹ thờ cha

Cho tròng chữ hiếu mới là đạo con !!!!

 

Vì bổn phận làm con phải giữ tròng chữ hiếu và mang nặng thâm ân dưỡng dục sinh thành, cảm nghĩa cù lao họan dưỡng của cha mẹ. Ân đức sâu nặng đó chúng con cho dù có làm những việc phước đức nào để đền đáp vẫn không xiết đủ! Nên hàng năm mỗi dịp cúng kỵ giỗ chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm về nơi đây để chúng con có dịp đãnh lễ cúng dường Trai Tăng dâng tứ vật dụng trong mùa Kiết Hạ. Với tâm nguyện thiết tha nương nhờ công đức gia trì chú nguyện của chư Tôn Đức hộ niệm cho thân phụ của chúng con là cụ ông Nguyễn Đẩu pháp danh Quảng Giác trong đàn tràng kỳ siêu bạt độ nầy được vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc.

 

Đồng thời chúng con cũng xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ nội ngọai tôn thân và tất cả hương ký tự, thờ tự tại bổn tự này được siêu sanh lạc cảnh. Chấp tay nguyện cầu gia quyến chúng con được bình an và tăng long phước thọ. Phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc nhưng với tấm lòng hiếu hạnh của chúng con chí kính như pháp cúng dường. Ngưỡng mong chư Tôn Đức từ bi ai mẫn nạp thọ trai nghi cho chúng con và tòan thể gia quyến được trượng thừa ân pháp nhũ. Nam Mô A Di Đà Phật (chờ đáp từ)

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Bạch trên chư Tôn Thiền Đức đã hoan hỷ tán thán và hứa khả nạp thọ cho rồi , chúng con xin thành tâm đãnh lễ cúng dường tam bái.(lạy 3 lạy)

 

 

   

CHÙA NGUYÊN NGỘ 262/3 Đường Lê Thị Riêng, Tổ 1, Khu Phố 6 Phường Thới An, Quận 12 TP Hồ Chí Minh

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

   
© CHÙA NGUYÊN NGỘ VN