Lịch 2018  

Tháng Tám 2022
20
Thứ Bảy
02:23
BuaXua Calendar
   

Bài Đọc Nhiều  

   
   

Thư Mời

THIỆP MỜI VU LAN PL 2555-2011

Chi tiết

THIỆP MỜI VU LAN PL 2555-2011

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

CHÙA NGUYÊN NGỘ

262/3 Đường Lê Thị Riêng, Tổ 16,

Khu Phố 6 Phường Thới An, Quận 12

Thành Phố Hồ Chí Minh ĐT: 0837173270- 0908003170

Website: http://chuanguyenngovn.com

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nguyên Ngộ Tự ngày 07 tháng 07 năm 2011

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi quý Đạo Hữu, Phật Tử,

Trích yếu: v/v Mời tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2555-2011 tổ chức tại Chùa Nguyên Ngộ vào ngày Thứ Bảy 13.08.2011(nhằm ngày 14 tháng Bảy Tân Mão).

Kính thưa quý Đạo Hữu, Phật Tử,

 

Mỗi khi lá vàng rơi ngập lối

Mùa Vu Lan báo hiếu lại về

Hai tay dâng một đóa hồng

Lòng con bên Mẹ chan hòa niềm vui !

Hằng năm khi người con Phật chúng ta chuẩn bị đón tiết thu sang thì cũng là lúc mà trên những ngôi chùa bắt đầu có những chậu hoa hồng trắng, vàng đỏ được dâng cúng trên bàn Phật, nhắc nhở cho chúng ta mùa báo hiếu lại về. Là người con Phật, vâng lời dạy của Ngài luôn sống có hiếu đạo, bởi vì tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Những gì tốt đẹp nhất, thành tựu tốt nhất mà chúng ta có được trong cuộc sống nầy cũng đều có từ nơi những tấm lòng của người con thảo, đứa cháu ngoan hiền !

Vì vậy chúng ta là những đứa con của Phật Pháp thì mùa Vu Lan lại càng trân quý và thiết tha hơn, vì chúng ta theo lời từ huấn của đức Phật, y giáo phụng hành lời dạy của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật cử hành Đại Lễ vu Lan Thắng Hội cầu nguyện xá tội vong nhân và cha mẹ bảy đời quá vãng được siêu sanh lạc cảnh. Cho cha mẹ hiện tiền được an lạc thân tâm, để góp một phần nào đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha trong kiếp người hiện hữu nầy.

Trong tâm nguyện thành kính đó, chúng tôi cùng chư Tăng chúng Nguyên Ngộ Tự trân trọng kính mời quý Đạo Hữu, Phật Tử nhín chút thời giờ quý báu về chùa tham dự Đại Lễ Vu Lan, Cúng Dường Trai Tăng, Trai Đàn Chẩn Tế theo chương trình đính hậu.

Chúng tôi cũng xin có lời cảm niệm tri ân công đức của quý Phật Tử trong nuớc và nơi hải ngọai đã cúng dường ủng hộ các việc Phật Sự sinh họat tại bổn tự cũng như những công quả, công tác từ thiện xã hội từ ngày thành lập ngôi già lam cho đến ngày hôm nay được thập phần viên mãn. Kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho quý vị cùng tòan thể gia quyến được thấm nhuần Phật Pháp và tươi mát trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của chư Phật.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

T.M.B.T.C

 

Trụ Trì Nguyên Ngộ Tự

Tỳ Kheo Thích Nhuận QuangGiáo Hội Phật Giáo Việt Nam

CHÙA NGUYÊN NGỘ

262/3 Đường Lê Thị Riêng, Tổ 16,

Khu Phố 6 Phường Thới An, Quận 12

Thành Phố Hồ Chí Minh ĐT: 0837173270- 0908003170

Website: http://chuanguyenngovn.com

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyên Ngộ Tự ngày 07 tháng 07 năm 2011

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính gởi:................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Trích yếu: v/v Cung thỉnh chứng minh và tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2555-2011 tổ chức tại Chùa Nguyên Ngộ vào ngày Thứ Bảy 13.08.2011(nhằm ngày 14 tháng Bảy Tân Mão).

 

Ngưỡng bái bạch …………………………………………………………….

Một lần nữa mùa Vu Lan lại trở về khắp nơi trong lòng của những người con Phật. Cũng là lúc thời tiết chuyển mình để bước vào thu. Nhìn sự thay đổi theo luật vô thường của vạn vật hữu sanh hữu diệt. Thời gian thắm thóat qua nhanh như bóng câu cửa sổ, thấy sự đổi thay từ nơi cỏ cây hoa lá, cũng như sự bào mòn của kiếp sống con người theo năm tháng dần trôi nhắc nhở chúng con cần phải nổ lực tinh tấn tu tập nhiều hơn nũa.

Trải qua thêm một mùa An Cư Kiết Hạ, chư Tôn Đức tăng thêm một hạ lạp trong ba tháng an cư trao dồi giới, định, huệ trang nghiêm, thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học, để hoằng truyền chánh pháp và tiếp chúng độ đời. Đây cũng là một phước duyên lớn lao cho tất cả Phật Tử chúng con, cứ mỗi năm sau mùa an cư kiết hạ, chúng con thiết lễ Vu Lan báo ân báo hiếu theo hạnh nguyện của Bồ Tát Mục Kiền Liên, trai bàn quả phẩm thành kính dâng lên cúng dường. Nương nhờ vào công đức, phước đức chú nguyện của chư Tôn Đức cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của chúng con được vãng sanh Tịnh Độ cũng như hiện tiền được thân tâm an lạc. Năm nay cũng theo thông lệ của mọi năm, chúng con xin thành kính thỉnh……………………………...............................từ bi hoan hỷ quang lâm đến Nguyên Ngộ Tự chứng minh Đại Lễ Vu Lan PL 2555-2011 và Lễ Cúng Dường Trai Tăng cho chúng con và chư Phật Tử tại gia được gieo duyên Phật Pháp ngày càng sâu đậm. Ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni thùy từ ai mẫn hứa khả cho chúng con được ân triêm công đức.

Chúng con thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Chư Phật thường gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, tuổi thọ miên trường, tuệ đăng thường chiếu để dìu dắt chúng con trên bước đường tu hạnh giải thóat.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Nay kính thỉnh,

 

 

Tỳ Kheo Thích Nhuận Quang

 

Trụ Trì Nguyên Ngộ Tự

 

 

 

 

 

VĂN TÁC BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN PL.2555-2011Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minhNgưỡng bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni


Hôm nay trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, trong bầu không khí ấm cúng hòa hợp của chư Tôn Thiền Đức. Dưới hương trầm quyện tỏa, oai thần Tam Bảo, chan hòa với những tấm lòng thành kính gởi theo đám mây hương, toàn thể Tăng Chúng trong bổn tự hiệp cùng quý Phật Tử xa gần tại Việt nam dưới mái Chùa Nguyên Ngộ, chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch: (1 lễ)

 

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Chúng con thường tụng trong Kinh Vu Lan và ghi nhớ lời Phật dạy:" Nhược dĩ đảnh đái lưỡng kiên hà phu, ư hằng sa kiếp, bất năng báo đáp phụ mẫu chi thâm ân". Nghĩa là: Đầu đội cha, hai vai cõng mẹ trong hằng hà sa số kiếp, cũng không báo đáp hết của công ơn cha mẹ.Ân đức cha mẹ cao như trời, sâu như biển, phận làm con không sao đáp đền được thâm ân.

Bổn phận làm con muốn báo đáp công ơn cao cả của cha mẹ, chỉ có tác pháp cúng dường Trai Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ, thúc liểm thân tâm, tấn tu đạo nghiệp của chư Tôn Đức. Nhờ vào sự gia trì chú nguyện đó mà cửu huyền thất tổ, cha mẹ quá vãng được vãng sanh Cực Lạc cũng như hiện tiền phụ mẫu được tăng long phước thọ. Đồng thời làm người con hiếu đạo còn phải nhắc nhở cha mẹ biết bố thí, trì giới, phóng sanh và tinh tấn tu tập, quy kính ngôi Tam Bảo.

Hôm nay ngày Vu Lan Thắng Hội đã về, cũng là dịp báo hiếu của hàng Phật Tử chúng con. Trong lòng thành kính của người con Phật, chúng con cảm nhớ đến công ơn to tát như trời cao biển rộng, sanh thành dưỡng dục của cha mẹ : "Tam niên nhũ bộ, Thập ngoạt cưu mang" nghĩa là ba năm bú mớm ẳm bồng,mười tháng mang nặng đẻ đau, hoạn dưỡng đến ngày lớn khôn. Nhớ đến công ơn đó vất vả lao nhọc đó, chúng con bùi ngùi xúc động. Hằng năm mỗi khi trời sắp vào thu, lá vàng rơi lả tả cũng là mùa Vu Lan mùa báo hiếu là dịp đền ơn đáp nghĩa với hai đấng sanh thành của những người con Phật. Bởi vì hạnh hiếu và hạnh Phật, Tâm hiếu là tâm Phật. Những gì mà chúng ta được thành tựu tốt đẹp trong cuộc đời nầy là do công ơn của cha mẹ ban cho. Làm con có Hiếu tức là có Đạo.

Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác

Mưa trên xác phượng báo thu sang

Vu Lan Báo Hiếu hoa hồng thắm

Thâm tình cha mẹ thật khó quên!!!

Vâng lời Phật dạy, đồng thời noi theo gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên chúng con cùng hàng Phật tại gia thành tâm sắm sửa trai nghi dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni. Ngưỡng cầu chư Phật chứng minh gia hộ cho chúng con và toàn thể Phật Tử Nam, Nữ thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, và hiện tại cha mẹ chúng con được dồi dào sức khỏe, bồ đề tâm tăng trưởng. Nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ nội ngoại tông thân của chúng con sớm tiêu diêu miền lạc cảnh.

Phẩm vật cúng dường tuy đơn sơ đạm bạc nhưng bằng cả tấm lòng kiếu kính của chúng con tác pháp cúng dường. Kính mong chư Tôn Thiền Đức từ bi hoan hỳ chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại

Nam Mô A Di Đà Phật,

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền Đức

Bạch trên chư Tôn đã thương chứng minh và nạp thọ cho rồi. Chúng con cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng sanh kham độ, để lèo lái con thuyền chánh pháp phổ biến hạnh Như Lai, tiếp dẫn hậu thế trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Chúng con xin đê đầu thánh kính đãnh lễ cúng dường tam bái.

 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. (lạy 3 lạy)

 

 

 

 

 

 

   

CHÙA NGUYÊN NGỘ 262/3 Đường Lê Thị Riêng, Tổ 1, Khu Phố 6 Phường Thới An, Quận 12 TP Hồ Chí Minh

Đang có 4 khách và không thành viên đang online

   
© CHÙA NGUYÊN NGỘ VN