Lưu ý
  • Lack of access rights - File '/images/images_folder/dvnn01.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/images_folder/dvnn02.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/images_folder/dvnn03.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/images_folder/dvnn0415.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/images_folder/dvnn01.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/images_folder/dvnn02.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/images_folder/dvnn03.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/images_folder/dvnn0415.jpg'

Diễn Văn Lễ Đặt Đá Chùa Nguyên Ngộ 19.02 năm Ât Mùi 2015

Chi tiết
Chuyên mục: CHÙA NGUYÊN NGỘ
Được đăng ngày Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 09:48
Lượt xem: 5710