TRANG NHÀ

Vùng Đất Thiêng -Thích Nhuận Quang

Chi tiết
Chuyên mục: TRANG SÁNG TÁC
Được đăng ngày Thứ hai, 02 Tháng 9 2013 04:58
Viết bởi Minh Trang
Lượt xem: 53062

 

 

Thắm thoát đã chín mùa xuân Nguyên Ngộ

Những tấm lòng phật tử hướng về đây

Bao bàn tay góp công đức sâu dầy

Dâng lên Phật niềm tin vô bờ bến


 

Tâm đảnh lễ đấng từ bi kính mến
Vùng đất thiêng đem giáo lý trao truyền
Cầu chúng sanh bá tánh sống bình yên
Theo chánh pháp trên con đường giải thoát
Sống hoan hỷ với nguồn tâm an lạc
Pháp cúng dường kính lễ với chư tăng
Hạnh từ bi bố thí chẳng nhọc nhằn
Là đức tính của những người con Phật
Cây đã mộc từ dưới sâu lòng đất
Cho trái ngon khi biết cách vun trồng
Nhân và quả như định luật sắc không
Gieo chủng tử tốt lành trong cuộc sống
Chùa Nguyên Ngộ đất hôm nay mở rộng
Công đức này do phật tử gieo trồng
Họ phát tâm với tất cả ước mong
Để tăng chúng cùng nhau về tu tập
Lòng hỷ xả hòa tình thương tràn ngập
Kết duyên lành hiện tại với tương lai
Bồ đề tâm phát nguyện với Như Lai
Sẽ mãi mãi hộ trì ngôi Tam Bảo
Chân nhẹ bước giữa khu vườn phước báu
Đóa sen hồng ngào ngạt cõi tâm linh
Hạnh phúc thay người biết sống một mình
Bỏ tục lụy tìm vui trong ánh đạo
Chùa Nguyên Ngộ mùa xuân nay khoe áo
Đất cằn khô nay cây lá xanh tươi
Trong chúng tăng hòa tiếng hát câu cười
Đón xuân mới thắm tình xuân đạo hạnh.

 

 

 

Tác Giả: THÍCH NHUẬN QUANG